Algemene verzekeringstakken

Als erkend verzekeringsmakelaar zijn wij tot uw dienst voor de volgende verzekeringstakken

1: Ongevallen;

 2: Ziekte;

 3: Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel;

 6: Casco zee- en binnenschepen;

 7: Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen;

 8: Brand en natuurevenementen;

 9: Andere schade aan goederen;

 10: BA motorrijtuigen;

 12: BA zee- en binnenschepen;

 13: Algemene BA;

 14: Krediet;

 15: Borgtocht;

 16: Diverse geldelijke verliezen;

 17: Rechtsbijstand;

 18: Hulpverlening;

 21: Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van          bruidsschat- en geboorteverzekeringen;

 22: Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen;

 23: Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen;

 26: Kapitalisatieverrichtingen;

 27: Beheer van collectieve pensioenfondsen.