Schade Expertise

Expertise (deskundigenonderzoek)

 • Van een expertise (deskundigenonderzoek) is sprake wanneer één of meer partijen een beroep doen op een persoon die geacht wordt een welbepaalde vakkennis te bezitten, om feiten vast te stellen en / of om een advies van technische aard uit te brengen.
 • De expert zal een probleem grondig ontleden en een gemotiveerd advies geven, om een latere beslissing mogelijk te maken.
 • Het resultaat van het onderzoek wordt neergeschreven in een verslag.
 • De expertise maakt deel uit van de bewijsmiddelen om conflicten binnen of buiten de rechtbank op te lossen.

Soorten expertises

 • Minnelijke (vrijwillige of buitengerechtelijke) expertise
  • eenzijdig of tegensprekelijk
 • Gerechtelijke expertise

1 Eenzijdige expertise   

 • De expert wordt aangesteld door één partij, met de opdracht feitelijk vaststellingen te doen en/of het geven van een advies van technische aard
  • bv. vaststelling van schade en raming van de herstellingskosten

2 Tegensprekelijke expertise

 • De expert wordt aangesteld op vraag van 2 (of meer) partijen, met tegengestelde belangen (de partijen geven gezamenlijk een opdracht)
 • Met de bedoeling de partijen samen te brengen en de vaststellingen 'op tegenspraak' te verrichten
 • De partijen kunnen overeen komen om het verslag als bindend te aanvaarden (d.i. een bindende derdenbeslissing)
  • bv. bij de verdeling van een gemeenschap van goederen kan een vastgoedexpert worden gelast met de schatting van het  onroerend goed en dit op een voor alle partijen bindende wijze.

3 Gerechtelijke expertise

 • Een gerechtelijk expertise wordt bevolen door de rechtbank, ofwel ambtshalve, ofwel op verzoek van de partijen. Hier gelden de regels bepaald in de artikelen 962 tot 991 van het Gerechtelijk Wetboek.

Voordelen van een minnelijke expertise

 • Snelle procedure
 • Discretie
 • Kostenbesparing (in vergelijking met een gerechtelijke procedure)

Wat kost een expertise of tegenexpertise?

Een expertise of tegenexpertise is dikwijls geheel of gedeeltelijk gratis.

Immers indien het een schade betreft die gedekt is door uw brandverzekering, wordt de (tegen)expert volgens barema’s, voorzien in uw polis, geheel of gedeeltelijk betaald door uw verzekering.

D.w.z. dat u bij ieder “gedekt schadegeval” op kosten van de verzekering recht heeft op uw eigen expert om uw belang te verdedigen en uw schade op haar te verhalen.

Wij zoeken dit voor u uit in geval van schade. Vraag het ons !!!

Indien het gaat om een tegenexpertise, vragen wij slechts een kleine opleg boven de vergoeding van de maatschappij, al naargelang de grootte van de schade.

Voor expertises, waarin de maatschappij niet tussenkomt, vragen wij een vergoeding van 100 € dossierkosten + 75 € per uur en een kilometervergoeding bij schade verder dan 20 km.

Waarom uw eigen expert aanstellen?

Uw verzekering verzekert u tegen de schade ten gevolge van brand – waterschade - storm/hagel – aanrijding gebouw – blikseminslag – electriciteitskortsluiting – bedrijfsschade …. 

BRANDSCHADE:

Wat is brand : een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard en dat in staat is zich op eigen kracht verder te ontwikkelen.

Wat is geen brand :

-          schroeischade, smelten, verkolen enz.
-          doorbranden van electrische apparatuur.
-          Doorbranden van motoren.
-          Oververhitting, doorbranden van ketels, ovens enz.

Bij het merendeel van de verzekeraars echter is veel van deze voornoemde gevallen die niet onder de noemer “brand” wel gedekt al dan niet met de nodige beperkingen. 

WATERSCHADE :

Is gedekt : Schade tgv insijpeling via het dak of tgv een lek in een hydraulische leiding.

Deze schade kan omvatten (bij gedekt schadegeval) :

-          de opsporingskosten om het lek te lokaliseren.
-          Schade aan het gebouw o.a. pleisterwerk, behang, muren, valse plafonds, verfwerken, parket enz.
-          Huurderving.
-          E.a.

Is niet gedekt :

-          In princiepe (meestal en afhankelijk van uw verzekeringspolis) is de herstelling van de oorzaak niet gedekt, o.a. herstelling van het dak, van de lekkende leidingen..
-          Schade door grondwater, capilaire of laterale insijpeling . 

OVERSTROMING :

Dit is een apart verhaal in het kader van waterschade :

Dank zij een vrij recente wet op de natuurrampen zijn de vier zogenaamde natuurrampen, waaronder “overstroming” verplicht opgenomen in de brandverzekering, maar vermijdbare schade kan uitgesloten zijn, bv voorwerpen buiten, tuinhuisjes, voertuigen, voorwerpen in kelders …

De expert of tegenexpert zullen (samen  met uw makelaar) aan de hand van uw polisvoorwaarden nagaan op welke vergoedingen u recht heeft en een correcte begroting opmaken van uw schade en deze verhalen op uw verzekering. 

STORM – EN HAGELSCHADE :

Deze is normaal gezien gedekt in uw brandverzekering.

Meestal wordt hieronder verstaan :

Wind met een snelheid van ten minste 14 meter/seconde (windkracht 7).

Gelijkgestelde schade :

Volgens de polisvoorwaarden kunnen o.a. volgende schadegevallen onder de noemer “Stormschade” ingediend worden :

-          Neerstortende bomen tgv storm.
-         Sneeuw, hagel of waterschade tgv storm (kan ook door de dekking waterschade vergoed worden).
-          Sneeuwbelasting of daken en muren enz. 

Welke bewijsmiddelen kan men aanvoeren ?

-          De windsnelheid moet door het KMI  zijn waargenomen binnen een straal van circa 10 km.
-         Indien dit niet is, gelden andere, betrouwbare getuigen ( politie, brandweer..) eventueel als bewijs.
-          Stormschade aan andere gebouwen in een straal van 10 km.

Wij helpen u bij de samenstelling van uw dossier.

 

AANRIJDINGSSCHADE GEBOUW

Deze post dekt de schade veroorzaakt door een aanrijding aan uw woning of bedrijfsgebouw.

Best is asap een P.V. te laten opmaken door de plaatselijke politie en een aantal foto’s te nemen.

Aangezien de stabiliteit van het gebouw door een zware aanrijding in gevaar kan komen, zal men zo snel mogelijk een expertise laten plaatsvinden in samenwerking met ons en/of met uw makelaar. Ook de brandweercommandant die ter plaatse is gekomen zal beslissen om het pand al dan niet bewoonbaar te verklaren.

Het is van groot belang samen met de expert na te gaan of er zich al dan niet onzichtbare schade kan manifesteren bij de herstelling.

Een tegenexpert zal u daarbij helpen.

Andere veel voorkomende schadegevallen kunnen nog zijn :

-          Bliksemschade, direct of indirect.
-          Inbraak- en Diefstalschade.
-          Bedrijfsschade na brand e.a.