Verzekeringskantoor Tongeren

Openingsuren

Wij zijn steeds tot uw dienst in beide landstalen, het Frans en het Nederlands. 
Dit uiteraard op ons kantoor: 
elke dag van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u00, 
behalve dinsdagnamiddag en vrijdag voormiddag: enkel na afspraak

Buiten deze uren kan u steeds een afspraak maken.
Op uw verzoek komen wij graag bij u langs.

Contactformulier

FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel.
U kunt onze gegevens dan ook terugvinden op de website van de FSMA op www.fsma.be.

Voor al uw vragen en problemen kunt u in eerste instantie terecht bij ons kantoor.
Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen vzw in 1000 Brussel,
de Meeûssquare 35, tel. 02 547 58 71 – fax 02 547 59 75 - info@ombudsman.as - www.ombudsman.as.

FSMA nr 10146
Ondernnr 0428.697.141