Verzekeringen voor particulieren

Voor elk risico bestaat er een aangepaste verzekering. De medewerkers van Confideo verzekeringen bepalen samen met u welke verzekeringen voor u en uw gezin noodzakelijk zijn. Onze onafhankelijkheid geeft u de garantie dat wij u geen product van een eventuele moedermaatschappij proberen te verkopen, maar dat wij u een oplossing zullen voorstellen die de meest optimale dekking voor uw risico geeft, rekening houdend met uw wensen en mogelijkheden.

Onderstaande lijst geeft u een overzicht van de meest aangewezen verzekeringen voor uw privéleven.

Verzekering van gebouwen en hun inhoud

 • • Wanneer uw woning geteisterd wordt door brand, zijn de gevolgen meestal dramatisch.

Hoewel een brandverzekering in België niet bij wet verplicht is, dringen wij er toch sterk op aan dat u een brandverzekering voor uw onroerend goed zou afsluiten. Vlammen kunnen immers in één uur verwoesten waar u uw hele leven voor gewerkt hebt. Bovendien dekt de brandverzekeringspolis nog heel wat andere risico’s, zoals waterschade, overstromingen, blikseminslag, elektrische schade, storm, hagel…

 • • De beste verzekering tegen diefstal is een professionele beveiliging van uw woning.

Maar voor de gevallen waarbij het toch fout loopt, is het goed te kunnen rekenen op een degelijke diefstalverzekering, die niet alleen de ontvreemde goederen zal terugbetalen, maar ook de schade die aan uw woning is veroorzaakt bij de inbraak, zoals bv geforceerde sloten, beschadigde ramen of deuren, gebroken ramen, enz.


Verzekering van voertuigen

 • • De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid voor autobestuurders is in ons land een verplichte verzekering.

Zij dekt schade die u veroorzaakt hebt aan derden bij een ongeval met een motorrijtuig.

 • • Een omniumverzekering dekt alle materiële schade die aan uw voertuig werd toegebracht, ook als u zelf

verantwoordelijk bent voor het ongeval. Daarnaast dekt deze verzekering ook alle schade waarbij er geen derde bekend is, zoals diefstal van uw voertuig, vandalisme of brand. Naast de uitgebreide omniumverzekering bestaat er ook een “kleine omnium”, die beperkt is tot de risico’s bij brand, diefstal, glasbreuk en schade door natuurkrachten.


Verzekering van speciale voorwerpen

 • • Als u de trotse bezitter bent van een authentieke Stradivarius en uw poetshulp heeft het prachtige instrument iets

te enthousiast afgestoft? Een verzekering van speciale voorwerpen kan in zo’n geval soelaas bieden. Bovendien dekken de meeste brandverzekeringspolissen dergelijke voorwerpen niet altijd. Ook daarom is het nuttig om een bijkomende polis te overwegen wanneer u uitzonderlijke eigendommen bezit.


Familiale verzekeringen

 • • U kent de spreekwoorden wel. Een ongeval zit in een klein hoekje, en een ongeluk komt nooit alleen…

Uw spelende kinderen schieten bij het voetballen een bal door het raam van de buren, en de glasscherven beschadigen hun nieuwe leren bankstel. Een verzekering BA Privéleven biedt u een brede waarborg tegen dergelijke schadegevallen, en dit tegen zeer gunstige tarieven. Bovendien dekken de meeste verzekeringen voor het privéleven niet alleen schade aan derden veroorzaakt door u of een van uw gezinsleden, maar zelfs door uw huisdier.


Verzekering van personen

 • • Gezondheid is het hoogste goed. Maar soms gaat het toch mis en komen we in het ziekenhuis terecht.

Bovenop de medische vragen worden we dan geconfronteerd met hoge kosten. Om u de zekerheid te bieden dat u een beroep kan doen op de meest optimale gezondheidszorg, raden wij u aan een goede hospitalisatieonkostenverzekering af te sluiten.

 • • Wanneer u het slachtoffer bent van een ongeval waarbij geen derden betrokken zijn, dan moet u zich

tevreden stellen met de vergoedingen waarvoor uw ziekenfonds tussenkomt. Deze bedragen bieden een goede dekking voor de basiskosten, maar vaak komt er bij een ongeval met lichamelijke letsels heel wat meer kijken. Om de financiële gevolgen van een persoonlijk ongeval te beperken, kunt u een verzekering tegen lichamelijke ongevallen of ziekte afsluiten. Niet alleen worden de medische kosten terugbetaald, maar u kan ook rekenen op de uitkering van een dagvergoeding bij tijdelijke werkongeschiktheid of een kapitaalsuitkering bij blijvende invaliditeit.

 • • Na uw actieve loopbaan wil u genieten van een rustiger bestaan, maar u wil wel nog in alle comfort

kunnen leven. Een levensverzekering biedt u de mogelijkheid om u voorbij de pensioenleeftijd toch nog wat extra’s te kunnen permitteren. Een overlijdensverzekering biedt u ook heel wat gemoedsrust. Bij een onverwacht overlijden weet u dat uw partner, uw kinderen, uw nabestaanden zonder financiële bekommernissen kunnen verder leven.

 • • Een overlijden is één van de meest ingrijpende gebeurtenissen in ons leven.

Naast de emotionele impact van het verlies van een geliefde, wordt u in deze moeilijke omstandigheden ook nog eens geconfronteerd met organisatorische en financiële zorgen, want een uitvaart is niet goedkoop. In die omstandigheden helpt een uitvaartverzekering u om het praktische leed in de mate van het mogelijke te verzachten.

 • • Ook al leidt u een rustig en voorbeeldig leven, toch kan u betrokken geraken bij een juridisch conflict.

Of het nu gaat om een banale discussie tussen buren of een conflict tussen huurder en eigenaar van een onroerend goed, de kosten voor juridische verdediging kunnen zodanig snel oplopen dat u er misschien voor terugschrikt uw rechten te verdedigen. Een rechtsbijstandsverzekering zal er in zo’n geval voor zorgen dat u zich alleen zorgen moet maken om de grond van de zaak.

 • • Komt er bij u regelmatig een babysit, een tuinman of een poetsvrouw over de vloer, dan raden wij u

sterk aan om ook de risico’ die bij hun activiteiten horen te dekken. De poetsvrouw valt van een trapje of de tuinman raakt gewond bij het snoeien? Uw verzekering voor huispersoneel zal u beschermen wanneer u aansprakelijk wordt gesteld voor een arbeidsongeval. Zelfs wanneer een vriend of een kennis u onbezoldigd een handje komt toesteken, kunt u bij problemen rekenen op deze verzekering voor huispersoneel.

 • • De schuldsaldoverzekering is aangewezen wanneer u een belangrijke financiering aangaat, zoals bijvoorbeeld

een hypothecair krediet. De schuldsaldoverzekering zal in geval van overlijden de resterende schulden afbetalen, zodat de nabestaanden niet geconfronteerd worden met financiële problemen. Volgens de door u gekozen formule zal de schuld geheel of gedeeltelijk afbetaald worden.

Uiteraard zijn er ook nog andere verzekeringsformules voor zeer specifieke vragen of situaties. Contacteer Confideo verzekeringen voor meer persoonlijke wensen.