Waardebepalingen

Meestal is het de bedoeling van een schatting om zo nauwkeurig mogelijk de normale verkoopwaarde (ook wel  "marktwaarde" of "venale waarde" genoemd) van een woning of een ander type vastgoed te bepalen.

Een onderscheid kan worden gemaakt tussen:

 • waarde in onderhandse verkoop ("verkoop uit de hand") - wordt gevraagd in aankoop- / verkoopsituaties
 • waarde in gedwongen (openbare) verkoop - is nuttig bij hypothecaire kredieten
 • nieuwbouwwaarde - voor brandverzekeringen
 • huurwaarde - bij verhuur of huurprijsherziening

Ons bureel is gespecialiseerd in waardebepalingen van :

 • Residentieel Vastgoed ( woningen, appartementen)
 • Niet residentieel Vastgoed ( winkels, burelen)
 • Industrieel vastgoed

U KRIJGT EEN GEFUNDEERD VERSLAG MET BEREKENINGEN OP BASIS VAN DE VLOERPLAAT, HET VOLUME, HET KADASTRAAL INKOMEN,   DE HUURWAARDE EN DIT WORDT EVENTUEEL GETOETst AAN VERGELIJKINGSPUNTEN (bij uitgebreid verslag)

 Schattingsmethoden

Er zijn uiteenlopende methoden, gaande van eenvoudig, maar dikwijls onnauwkeurig tot zeer complex, maar statistisch onderbouwd en perfect aanleunend bij de marktgegevens. 
De belangrijkste methoden zijn (vereenvoudigd voorgesteld):

 • De kostenbenadering:
  • bereken de nieuwbouwwaarde van de constructies
  • trek er de vestusteit (slijtage) van af, en
  • voeg de waarde van de grond toe
 • De methode met vergelijkingspunten:
  • selecteer recent verkochte eigendommen
  • kijk of ze vergelijkbaar zijn, en
  • analyseer de voorwaarden en de omstandigheden van de verkoop
 • De rendementsbenadering:
  • schat de huuropbrengsten en de jaarlijkse meerwaarde
  • kies een kapitalisatievoet, en
  • zet alle (toekomstige) opbrengsten om in een huidige waarde

Welke schattingsmethode wordt toegepast, hangt grotendeels af van de vereiste snelheid en nauwkeurigheid van de opdracht, en van de aard van het te schatten goed. Indien nodig, kunnen verschillende methodes op eenzelfde eigendom worden toegepast, waarna een gewogen gemiddelde kan worden genomen van de bekomen resultaten. 

Waarom een waardebepaling ?

 Het bepalen van de waarde OG wordt gedaan om verschillende redenen, o.a.

 1. Aankoop Verkoop
 2. Successie
 3. Echtscheiding
 4. Bank
 5. Rechtbank
 6. ……………

 

 Gratis schatting ???

Iedereen kent deze slogan van de vastgoedmakelaars, met als enig doel een exclusieve verkoopopdracht binnen te halen. En, het is meestal diegene die het mooiste bedrag voorspiegelt, die dan ook de opdracht krijgt. Resultaat daarvan is dat woningen soms ver boven hun werkelijke waarde worden aangeboden, maandenlang te koop blijven staan en daardoor een groot waardeverlies lijden. 

Het belangrijkste van de hele schattingsproblematiek is de onafhankelijkheid en de deskundigheid van de schatter:

 • Onafhankelijkheid (en onpartijdigheid)
 • Deskundigheid - vakkennis en ervaring

Zie ook: www.kavex.be : zij werken enkel met beëdigde expert-schatters, mensen die zich toeleggen op nauwkeurige en onafhankelijke expertises.