ABR-verzekering

Een bouw of verbouwing is een groot project. Tijdens zo’n project kan er heel wat fout gaan. Met een ABR-verzekering dekt u alvast de schade die door de werken ontstaat. De ABR-verzekering is een ‘omniumverzekering’ voor uw bouwwerk:
een bouwverzekering die al uw zorgen wegneemt.

Waarom een ABR-verzekering?

De verzekering “Alle BouwplaatsRisico's” (ABR) is een specifieke polis tijdens een nieuwbouw of tijdens verbouwingen aan uw bedrijfspand. Ook de eventuele voorafgaandelijke afbraakwerken kunnen mee worden verzekerd. Het is een ‘omniumverzekering’ voor uw bouwwerk of een bouwverzekering zonder zorgen.

Hét voordeel van een ABR-polis is dat er bij schade niet naar een aansprakelijke partij moet worden gezocht. De polis zal de schade vergoeden en zal die niet op de betrokken partijen terugvorderen. Met een ABR-verzekering voorkomt u dus dat uw werf wordt stilgelegd door lang aanslepende juridische discussies om uit te zoeken wie nu precies aansprakelijk is voor een bepaalde schade aan uw bouwwerk.

Welke schade is gedekt in een ABR-verzekering?

De ABR-verzekering dekt schade aan:

 • De werf
 • De werken
 • Het materiaal
 • Schade door de werken aan derden

Onafhankelijk  wie de schade heeft veroorzaakt: de bouwheer, de architect of de aannemer.

Wie is er gedekt in de ABR-verzekering?

De verzekering dekt alle partijen die bij het bouwproces zijn betrokken:

 • Eigenaar of bouwheer
 • Bouwpromotor
 • Aannemer
 • Architect
 • Ingenieur
 • Veiligheidscoördinator
 • ... 

Ook de aansprakelijkheid tegenover derden — uw buren, bijvoorbeeld — kan in de polis worden opgenomen. Een ABR-polis loopt gedurende het hele bouwtraject en geeft zelfs een dekking gedurende 12 maanden erna. De premie is niet jaarlijks, maar geldt voor de hele bouwperiode.
Een ABR-polis is zonder meer specialistenwerk.

Klik hier voor meer info