Machinebreuk

Er hoeft maar een steeksleutel uit een borstzakje te vallen om in een bedrijf een machine of zelfs een hele productielijn stil te leggen. Ook een beoordelingsfout van een medewerker heeft soms ingrijpende gevolgen. En hoe vaak gaat er niet zomaar vanzelf iets stuk? Voor al die gevallen is de machinebreukverzekering bedoeld. Ze dekt alle plotselinge en onvoorziene materiële schade. Ook een gebrek in de installatie zelf (zoals vastlopen en schade als gevolg van onoordeelkundige bediening) wordt door de bedrijfsverzekering vergoed.

Wat is er gedekt in de verzekering machinebreuk?

Alle mogelijke schades zijn gedekt, op enkele uitzonderingen na, wat ook de oorzaak is.
Met een verzekering Machinebreuk bent u gedekt tegen schade door:

  • Externe oorzaken: blikseminslag, waterschade, diefstal …
  • Menselijke tussenkomsten: onhandigheid, nalatigheid, een gebrek aan ervaring, vandalisme …
  • Uitwerking van elektriciteit: kortsluiting …
  • Interne oorzaken: materiaal- of constructiefouten, vastlopen, oververhitting …

Daarnaast vergoeden we ook een aantal bijkomende kosten, zoals

  • overuren door personeel
  • bijstand door technici uit het buitenland
  • versneld vervoer van onderdelen
  • kosten voor noodzakelijke opruimingswerken
  • kosten voor afbraak en wederopbouw

We zorgen er dus voor dat uw productie niet in het gedrang komt en uw financiële verliezen door falende machines tot een minimum beperkt blijven.

Waarom een verzekering machinebreuk?

Voor een bescheiden bedrag dat fiscaal aftrekbaar is, verzekert u zich tegen schade aan de machines in uw bedrijf. De polis is onmisbaar wanneer de machines de activiteiten van uw bedrijf sterk bepalen of herstellingen niet evident zijn.

Confideo geeft u graag het beste advies. Neem gerust contact op voor meer info.

Klik hier voor meer info