Beroepsaansprakelijkheid

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt u financiële zekerheid zodat u zonder zorgen uw activiteiten kunt verderzetten, ook wanneer uw bedrijf een fout heeft gemaakt. U kan als bedrijfsleider zelfs ten persoonlijke titel aansprakelijk worden gesteld.
Zonder goede verzekering kunnen beroepsfouten de continuïteit van uw onderneming in gevaar brengen. Deze verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van personen of vennootschappen met dienstverlening als hoofdactiviteit.

LAAT BEROEPSFOUTEN UW BEDRIJF NIET KAPOTMAKEN

Als een fout in uw berekening, een verkeerd advies of een fout in uw programma leidt tot schade voor een klant, dan is de kans groot dat u aansprakelijk wordt gesteld. Een verzekering beroepsaansprakelijkheid beschermt uw bedrijf tegen de financiële gevolgen van zo’n schadegeval.

WANNEER IS ER VERMOGENSSCHADE?

Bij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering gaat het bijna altijd om het aantasten van het vermogen van derden als gevolg van beroepsfouten.
Die ‘vermogensschade’ kan optreden na:

  • Vergissingen
  • Onzorgvuldigheden
  • Onachtzaamheden
  • Verzuim
  • Nalatigheid
  • Onjuiste adviezen

Het zijn vooral beroepen met een adviserende functie die baat hebben bij een goede beroepsaansprakelijkheidsverzekering: medici, consultants, technici, architecten, notarissen, advocaten,…
Voorbeeld:

  • Een foutieve medische ingreep door een chirurg zorgt ervoor dat een patiënt verlamd raakt.
  • Een boekhouder dient de jaarrekening van een klant te laat in, waardoor die een boete krijgt.

Het zijn stuk voor stuk beroepen met een aanzienlijke adviserende verantwoordelijkheid. Bij een fout advies kan de vermogensschade dan ook snel oplopen. Maar ook bij IT-bedrijven en andere dienstverleners kan een beroepsfout ernstige gevolgen hebben voor klanten.

Verschil met verzekering BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEID

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verschilt van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (link leggen).
Die laatste beperkt zich tot materiële schade en letselschade.
Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking als klanten schade lijden zonder dat er sprake is van letsel of beschadigingen.

Bij Confideo vindt u specialisten die uw risico’s inzichtelijk maken. De oplossing die wij u voorstellen, is precies afgestemd op de specifieke wensen van uw organisatie.

Klik hier voor meer info