Objectieve aansprakelijkheid

Weet u niet als uw bedrijf verplicht is een B.A. objectieve aansprakelijkheidsverzekering aan te gaan? Als u een zaak heeft die publiek toegankelijk is dan bent u dit wettelijk verplicht.  Het woord ‘objectief’ geeft aan dat er geen fout bewezen moet worden om de slachtoffers te vergoeden voor hun geleden schade. 

De verzekering objectieve aansprakelijkheid is een verzekering die aansprakelijkheid dekt bij brand of ontploffing. Want zelf zonder bewijs dat u hiervan de oorzaak bent, kunt u als uitbater aansprakelijk worden gesteld. De waarborgen en verzekerde bedragen zijn bij wet vastgelegd.

Voor wie is de verzekering objectieve aansprakelijkheid verplicht?

Heeft u een eigen bedrijf in volgende categorieën, dan is de BA objectieve aansprakelijkheid wettelijk verplicht:

  • Hotels en jeugdherbergen
  • Cafés en restaurants
  • Verkoopplaatsen
  • Culturele centra, tentoonstellingszalen, sportzaken of polyvalente zalen
  • Ziekenhuizen, rusthuizen of verzorgingsinstellingen
  • Onderwijsinstellingen
  • Kantoorgebouwen

Confideo begeleidt u doorheen deze verzekering.

Klik hier voor meer info